KUNDESENTER

 

NB! Vi har kun leveranser innenfor Norge. Du kan ikke bestille i nettbutikken om du bor i et annet land.

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven, personopplysningsloven, kredittkjøpsloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene. 

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

Bedrift: Som bedrift må du kontakte oss først for å registrere deg som kunde. Send e-post til [email protected] med kontaktinformasjon, adresse, org.nr. Når vi har mottatt e-post fra deg, vil vi kontakte deg med mer informasjon.

 

1) Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning. 2XU/Enjoy Sport nettbutikken kan ikke inngå avtaler med mindreårige uten foresattes godkjenning. Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 18 år.

 

2) Partene

Selger
Firmanavn: Enjoy Sport AS
Kontaktadresse: Postboks 250, 1326 Lysaker
E-post: [email protected]

Telefonnummer: 91175060
Organisasjonsnummer: 994075799

Enjoy Sport AS er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund og er momspliktig.

Enjoy Sport AS er distributør av merket 2XU og holder rettighetene av salg og distribusjon av 2XU i Norge.

Selger nevnt neden som «Enjoy Sport», «2XU», «2XU/Enjoy Sport», «selger», «vår», «selgeren», «vi». Kjøper er den person som foretar bestillingen, nevnt nedenfor som «kjøperen», «kunden», «du» og «din».

 

3) Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. 2XU/Enjoy Sport har forbehold om prisfeil, prisendringer samt trykkfeil og endringer i tekst, bilder og linker i nettbutikken. Vi gjør oppmerksom på at varer som er priset til kroner 0,- er en uheldig feil som dessverre kan oppstå i systemet.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. 

Vi levererer ikke til Jan Mayen eller Svalbard.

 

4) Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

 En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 2XU/Enjoy Sport tar også et forbehold om utsolgte varer, men forplikter seg til å informere kunden, enten via epost eller per telefon om dette så raskt vi oppdager det.


5) Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

 

6) Betaling

Alle våre priser foregår i norske kroner. Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

I samarbeid med Klarna tilbyr vi betalingsløsningen Klarna Checkout. Klarna Checkout inkluderer betaling med faktura, delbetaling og direktbetaling med kort Visa/Mastercard. 

For å kunne handle med Klarna faktura og delbetaling må du være 18 år. Ved å oppgi dine opplysninger i kassen godkjenner du Klarnas vilkår. Ved å klikke på «Fullfør kjøp» godkjenner du Enjoy Sport AS, 2XU.NO Salgsbetingelser.

Informasjon som er nødvendig å oppgi for å gjennomføre identifiseringen kan variere mellom de ulike kjøpstilfellene og forbruker. En kredittopplysning blir aldri utført direkte i Klarna Checkout, men gjøres først når du har valgt ønsket betalingsmåte. Kredittopplysningen som blir gjennomført av Klarna er en såkalt mikroopplysning, hvilket betyr at den vil ikke være synlig for noen andre som krever en kredittopplysning på deg, f.eks. banker eller andre kreditorer og påvirker ikke din kredittverdighet negativt. Når du har blitt identifisert, viser Klarna Checkout deg de betalingsalternativene som er aktuelle. Klarna agerer kundeservice for samtlige betalingløsninger.

Som bedrift kan du velge å endre til «Bedrift» øverst i høyre hjørne i kassen og betale med faktura. Som bedrift må du kontakte oss først for å registrere deg som kunde. Send e-post til [email protected] med kontaktinformasjon, adresse, org.nr.

Mer informasjon om betaling finner du her.

 

7) Levering

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte og til det sted som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. 

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid som normalt er 3-5 arbeidsdager og senest 30 dager etter bestillingen er mottatt. Om 2XU/Enjoy Sport ikke kan levere innen avtalt tid, skal kjøper uten opphold informeres om årsaken til forsinkelsen og ny leveringstid. Kjøper har da rett til å heve kjøpet uten kostnad, kunne kreve at kjøpet blir oppfylt eller kreve erstatningsvare fra selger. Dersom kjøperen ikke godtar ny leveringstid, ved forsinket leveranse, tilbakebetales kjøpet innen 30 dager.

Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. 
Levering har skjedd når kjøperen, eller noen hun eller han selv har gitt i oppdrag å ta imot eller transportere varen, har blitt kjent med at varen er stilt til deres rådighet på leveringsstedet. Hvis selger har en avtale med en transportør om frakt av varen til kjøperen, skjer levering ikke ved overgivelse til transportøren, men først ved overgivelse til kjøper. 

Levering har skjedd når kontroll over varen har gått over på kjøperen, eller transportør som kjøperen selv har inngått avtale med. Levering har skjedd dersom varen er lagt i kjøperens postkasse eller hvis den etter avtale med kjøperen eksempelvis har blitt avlevert på arbeidsplassen, hos naboen, eller i kjøperens garasje. 

Levering er derimot ikke skjedd, når varen er avlevert på posthuset, eller i en forretning. Levering skjer først når kjøperen har hentet varen.

Vi gjør oppmerksom på at pakken ligger hos Posten i 14 dager etter mottak. Hvis du ikke henter ut pakken innen den returneres til oss, så fakturerer vi deg for frakt begge veier og handling. Per i dag er dette beløpet satt til kroner 500,-. Ikke hentet pakke fra posten regnes ikke som oppsigelse av kjøpet.

 

8) Risikoen for varen

Ved sendekjøp går risikoen for varen over på kjøper når han har fått varene levert etter punkt 7. Dersom kjøperen har bedt en tredjeperson om å motta eller hente varene på hans vegne, går risikoen over når denne personen har fått varene i sin besittelse. 
Dersom varen forsvinner eller blir skadet før den fysiske besittelsen er overtatt, bærer altså selger risikoen for dette. Blir varen borte eller skadet etter fysisk overtakelse, bærer kjøperen risikoen for det.

 

9) Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser (lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven)). Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. 

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Kunden er selv ansvarlig for å dekke returkostnadene.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.

Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Kjøper kan ikke angre eller bytte kroppsnære plagg som boxere, truser og badetøy.

Varer som er kjøpt fra et 2XU forhandler (G-sport, X-life, XXL, Intersport etc) er ikke kvalifisert for retur til 2XU. Disse må returneres til kjøpsstedet.

 

10) Undersøkelse av varen

For å kunne ta stilling til om angreretten skal benyttes, har kjøperen rett til å undersøke varen. En forsvarlig prøving eller test av varen for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon medfører ikke at angreretten faller bort, eller at det kan kreves kompensasjon for undersøkelsen. Rettigheten kan sammenlignes med de undersøkelsene man kan foreta hvis man kjøper varer i en butikk, eksempelvis prøve et klesplagg.

Forbrukeren kan imidlertid bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen dersom prøving eller testing går utover hva som er forsvarlig og nødvendig. En redusert verdi på varen vil gjerne bestå av vask/rens eller reparasjonskostnader. Dersom varen ikke lenger kan bli solgt som ny vil den reduserte verdien tilsvare det objektive inntektstapet selger lider ved å selge varen som brukt, eventuelt kaste den dersom dette er nødvendig. 

Det er selger som har bevisbyrden for at det foreligger en verdireduksjon, samt at dette skyldes kjøperens håndtering av varen. Dette innebærer at varen må bære preg av at forbrukeren har undersøkt den utover det som er nødvendig. 

For at selger skal kunne kreve at forbrukeren erstatter verdireduksjonen, forutsetter dette at selger har gitt forbrukeren opplysninger om angrerett (angrerettloven § 25 tredje ledd).

 

11) Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen.

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. 

 

12) Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

• Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

• Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

• Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

 

13) Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

• Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.
Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. 

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

• Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

• Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

• Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

 

14) Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold?

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

• Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

• Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

• Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

• Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling (lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling). Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav (lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav).

• Gebyr ved uavhentede varer: Dersom kjøperen unnlater å hente bestilte varer, belaster 2XU/Enjoy Sport kjøper med et gebyr på kr 500 + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år (gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2).

 

15) Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

2XU klær og tilbehør støttes med en normal garanti på både produksjon og materialer. På Compression plagg varer er det garanti på både produksjon og materialer for nøyaktig ett år fra kjøpsdato og på våtdrakter to år fra kjøpsdato. Varer som er kjøpt fra et 2XU forhandler (G-sport, X-life, XXL, Intersport etc) er ikke kvalifisert for reklamasjon til 2XU. Disse må reklameres til kjøpsstedet.

 

16) Personopplysninger og personvernpolicy

(se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger)

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling.

 

Databehandlingsansvarlig
Enjoy Sport AS, org.nr 994075799, Postboks 250, 1326 Lysaker, Norge er databehandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger. Enjoy Sport er ansvarlig for at den personlige informasjonen som oppgis i forbindelse med bestillinger behandles i samsvar med loven om behandling av personopplysninger. Ved aksept av din bestilling, og dermed disse vilkårene, samtykker du til 2XU/Enjoy Sport lagrer nødvendig informasjon: navn, adresse, telefonnummer, e-post, bestilling- og ordrehistorikk og betalingsmåte, for å gjennomføre din bestilling. Vi lagrer også informasjon om du gitt eget samtykke om å motta nyhetsbrev for markedsføringsformål. Du kan alltid melde deg av nyhetsbrevet, eller kontakt oss direkte for å stoppe markedsføring mot deg som kunde.

2XU/Enjoy Sport vil automatisk registrere en kundekonto på 2XU.no ved bestilling. Fra kundekontoen kan du enkelt se og endre din kontaktinformasjon, følge din ordre og se din ordrehistorikk.
 

Bruk av personopplysninger
2XU/Enjoy Sport samler inn personlig informasjon når du legger inn en ordre på 2xu.no, ved å registrere deg på vårt nyhetsbrev, opprette en ny konto på "Min side" eller i noen tilfeller ved å delta i konkurranser i regi av 2XU/Enjoy Sport. Vi får også informasjon om din bruk gjennom cookies/informasjonskapsler tilgjengelig på 2xu.no. Du kan lese mer om informasjonskapsler i avsnitt 17. Cookies (nedenfor).

Informasjonen brukes bare av oss og partnerne vi samarbeider med for å få gjennomført kjøpet, slik som Klarna og Bring. Når du velger å betale med Klarna faktura eller delbetaling skal personnummer oppgis og dette lagres ikke av 2XU/Enjoy Sport, men brukes kun av Klarna som håndterer betalingsløsningen på 2xu.no.

Du kan være trygg på at 2XU/Enjoy Sport ikke vil dele eller selge personlig informasjon til tredjeparter for markedsføringsformål. 2XU/Enjoy Sport benytter samarbeidspartnere og tredjeparter innenfor EU/EØS for å behandle og lagre informasjonen.

Vær oppmerksom på at nettbutikken kan inneholde lenker til andre nettsteder. Vi er ikke ansvarlige for personvern eller behandling av dine personlige data på tredjeparts nettsteder. Vi anbefaler at du leser personvernerklæringen som gjelder for det nettstedet.
 

Retting / sletting av personopplysninger
Hvis du er en registrert kunde hos 2XU.no så lagres dine data inntil du melder deg ut. Du kan alltid endre dine data eller slette dine kundeopplysninger ved å logge inn på Min side, https://www.2xu.no/min-side/startside, og slette kontoen. Du kan alltid be om en korreksjon eller at vi sletter informasjonen fra våre systemer ved å skrive e-post til [email protected] Etter skriftlig anmodning vil 2XU/Enjoy Sport umiddelbart slette kundedata fra sine kunderegistre, med mindre det er informasjon som er obligatorisk og trenger å bli lagret i forhold til bokførings- eller andre lovkrav.
 

Sikkerhet
For å holde personopplysninger vi behandler trygt, bruker vi tilpassede brannmurer og antivirusprogrammer for å beskytte og forhindre uautorisert tilgang. 2XU.no bruker SSL (Secure Socket Layer) som er en protokoll for sikker overføring av data. SSL bruker digitale sertifikater for å bekrefte avsender og mottaker av dataoverføringen.

 

17) Cookies

Vår Internettbutikk inneholder såkalte cookies. I følge loven om elektronisk kommunikasjon, som trådde i kraft den 25. juli 2003, skal alle som besøker et websted med cookies få informasjon om det. 

Du kan se deg rundt i Internettbutikken uten cookies, men du kan ikke handle. Det er en tekstfil som lagres på din datamaskin. Vi bruker cookies for å håndtere innholdet i din handlekurv og for å forbedre og administrere vår internettbutikk og forbedre vår virksomhet og de tjenestene vi leverer til deg.

Internettbutikken bruker også Google Analytics, Google Tag Manager og Facebook Pixel, såkalte tredjepart cookies for å samle informasjon om besøkende på nettstedet, som i stor grad brukes av oss til å ta avgjørelser for å forbedre nettstedet for å øke trafikken. Vi, tredjeparter -og / eller Google kan bruke denne informasjonen til å optimalisere og plassere annonser, inkludert annonser for tredjeparts leverandører og videresalgs annonser basert på tidligere besøk på dette nettstedet, på våre egne og tredjeparts nettsteder. Googles evne til å bruke og dele informasjon samles inn av Google Analytics er begrenset av Google Analytics bruksbetingelser og retningslinjer for personvern.

Ved å bruke nettstedet godtar du denne politikken og gir oss tillatelse til å plassere og lagre cookies i nettleseren din. Cookies kan brukes av oss for å samle inn følgende informasjon:
(A) datamaskinens operativsystem;
(B) på datamaskinen nettlesertype og evner;
(C) datamaskinens IP (Internet Protocol) adresse og geolocation;
(D) besøkte nettsider, inkludert hvordan du ble henvist til hver nettside; og
(e) nettside bruksstatistikk, inkludert tid brukt på hver nettside.

Vi vil ikke identifisere brukere eller deres surfing aktiviteter, unntatt der det er påkrevd ved lov eller i henhold til våre salgsbetingelser.

 

18) Informasjon på nettbutik

På grunn av fotografiske og skjerm begrensninger knyttet til representasjon av varer, kan noen faktiske varer skille seg i liten grad i utseende (for eksempel i farge) fra måten de vises på nettstedet.

Alt innhold, grafikk, brukergrensesnitt og visuelle grensesnitt, fotografier, varemerker, logoer, lyder, musikk, kunst, og datakode, inkludert, men ikke begrenset til utforming, struktur, valg, koordinasjon, uttrykk og arrangement av slikt materiale eller brukt på nettstedet er enten eid, kontrollert, eller lisensiert til 2XU/Enjoy Sport, eller på annen måte er underlagt immaterielle rettigheter til tredjeparter, og er beskyttet av opphavsrett, patenter og varemerker lover og diverse andre immaterielle rettigheter. Vi forbeholder oss alle immaterielle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett i materiale og / eller tjenester som ytes eller forfattet av oss. Ingenting i denne avtalen gir deg rett til å bruke noen av våre markedsføringsmateriale, forretningsnavn, varemerker, logoer, domenenavn eller andre karakteristiske varemerketrekk.

Du kan ikke endre eller kopiere oppsettet eller utseendet på nettstedet eller noe programvare eller kode som finnes på nettsiden og/eller dekompilere eller demontere, reversere eller på annen måte forsøke å avdekke eller få tilgang til kildekoden som er relatert til nettstedet.

Kundeanmeldelser
Ved å sende inn en anmeldelse på et av produktene i nettbutikken gir du også 2XU/Enjoy Sport rett til å publisere dem på 2XU.NO og i andre medier. 2XU/Enjoy Sport forbeholder seg retten til å ikke publisere og/eller slette innsendte anmeldelser.


19) Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak fattet av Forbrukertvistutvalget blir rettskraftige én måned etter forkynning. Før vedtaket får rettskraft, kan partene bringe tvisten inn for tingretten. Saken skal i utgangspunktet anlegges ved forbrukerens verneting (lov av 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) § 4-5 (7)). 2XU/Enjoy Sport vil følge vedtak Forbrukertvistutvalget fatter.

 

Har du fremdeles spørsmål om våre salgsbetingelser? 
Kontakt vår kundeservice så skal vi hjelpe deg så fort vi kan!

 

Salgsbetingelser oppdatert senest 3 mars 2017.

 

Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.